Hợp âm và Sheet nhạc bài Đêm nay Noel về

1. Đêm [C] nay Noel về hồn [F] ơi lắng tai [C] nghe
Đàn muôn cung réo [G] rắt dồn dập tiếng chuông [C] vàng
Đêm nay Noel về hồn [F] ơi ngước lên [C] xem
Ngàn [G] sao đêm lấp lánh rộn ràng khắp thiên [C] cung

ĐK: [C] Ôi Noel Noel [Am] đêm trời nhiệm [F] mầu cung nhạc an [C] hoà
[G] Ôi Noel Noel đêm trời nhiệm mầu lời thơ kính [Am] mến
[C] Ôi đêm đông linh thiêng [Am] Chúa Trời làm [F] Người đất trời giao [C] hoà
[G] Ôi đêm đông linh thiêng Chúa Trời làm Người và ở cùng [C] ta

2. Đêm [C] nay Noel về trần [F] gian hãy vui [C] lên
Hợp câu kinh tiếng [G] hát hợp lòng với thiên [C] triều
Đêm nay Noel về người [F] ơi hãy vui [C] lên
Bình [G] an cho nhân thế người người sống tin [C] yêu

3. Đêm [C] nay Noel về này [F] ai chốn u [C] mê
Nào mau mau cất [G] bước tìm về ánh huy [C} hoàng
Đêm nay No-el về này [F] ai vẫn mong [C] chờ
Nào [G] mau mau cất bước tìm về chốn Bê -[C] lem.

 

 

Việt Thương

Tôi là người đam mê viết blog về phòng thu. đam mê nghệ thuật,