Hợp âm tôi vẫn đây Sheet nhạc

Hợp âm tôi vẫn đây Sheet nhạc 1. Tôi vẫn [Em] đây gom từng sợi nhớ Nghe lòng [D] mình một cõi bơ [G] vơ Tôi vẫn [B7] đây trong chiều đổ [G] lá Nhớ thương [B7] ai đường xưa đón [Em] đưa. 2. Tôi vẫn [Em] đây nghe hồn lệ ứa Bao lần [D] nhìn những dấu thu [G] phai Tôi vẫn [B7] đây hồn nương lối [G] cũ Bến tương [B7] tư vạt sóng xô [Em] bờ. ĐK: Tôi vẫn [Em] đây mơ […]